Операції з цінними паперами

АТ "БТА БАНК" має Ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, а саме:

АТ "БТА БАНК" на підставі відповідної ліцензії надає депозитарні послуги:

-    відкриття рахунків в цінних паперах, внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах, закриття рахунків в цінних паперах;
-     депозитарний облік прав на цінні папери на рахунках в цінних паперах депонентів;
-    обслуговування обігу цінних паперів на рахунках в цінних паперах депонентів;
-    обтяження цінних паперів зобов’язаннями;
-    обслуговування операцій з державними цінними паперами;
-    обслуговування операцій «поставка проти оплати»;
-    обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках в цінних паперах депонентів;
-    перерахування  доходів (погашення) за цінними паперами;
-    виконання інформаційних операцій.

Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи АТ "БТА БАНК" (вступає в дію з 01.04.2024)


Публічна пропозиція для юридичних осіб: резидентів та нерезидентів (23.02.2022):
-Публічна пропозиція на укладання Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (для юридичних осіб: резидентів або нерезидентів)
-Умови договору про обслуговування рахунку в цінних паперах в АТ «БТА БАНК», що укладається юридичними особами: резидентами або нерезидентами шляхом приєднання
-Заява про приєднання до Умов договору про обслуговування рахунку в цінних паперах в АТ «БТА БАНК», що укладається юридичними особами: резидентами або нерезидентами шляхом приєднання

Тарифи на депозитарні послуги Депозитарної установи АТ "БТА БАНК" /для юридичних осіб/ (діють з 01.12.2023 р.)

Договори щодо інвестиційних послуг:

Генеральний договір про надання інвестиційних послуг АТ "БТА БАНК" (публічна частина) - діє з 10.01.2023 р.

Додатки до Генерального договору

Індивідуальний договір про приєднання до Генерального договору

Додатки до Індивідуального договору

Тарифи з надання інвестиційних послуг з фінансовими інструментами (брокерська діяльність)

До уваги акціонерів - депонентів депозитарної установи АТ "БТА БАНК"!

Дистанційне голосування на загальних зборах акціонерного товариства.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРАМ

Інформація про повідомлення акціонерам, що надсилаються через депозитарну систему України, копії яких отримані депозитарною установою АТ "БТА БАНК" від Центрального депозитарію

Дата розміщення інформації Найменування акціонерного товариства Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства Вид повідомлення Примітки
23.11.2022 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 22868414 Повідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів

Із копією повідомлення акціонерам можна ознайомитись на вебсайті Центрального депозитарію* за посиланням

02.02.2023 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛАНТ-ІНДУСТРІ» 21531523 Повідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Із копією повідомлення акціонерам можна ознайомитись на вебсайті Центрального депозитарію* за посиланням
22.03.2023 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС» 34819265 Повідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Із копією повідомлення акціонерам можна ознайомитись на вебсайті Центрального депозитарію* за посиланням
24.03.2023 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 22868414 Повідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів

Із копією повідомлення акціонерам можна ознайомитись на вебсайті Центрального депозитарію* за посиланням

23.11.2023 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 22868414 Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Із копією повідомлення акціонерам можна ознайомитись на вебсайті Центрального депозитарію* за посиланням
28.03.2024 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 22868414 Повідомлення про про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства Із копією повідомлення акціонерам можна ознайомитись на вебсайті Центрального депозитарію* за посиланням