Операції з цінними паперами

АТ "БТА БАНК" має Ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, а саме:

АТ "БТА БАНК" на підставі відповідної ліцензії надає депозитарні послуги:

-    відкриття рахунків в цінних паперах, внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах, закриття рахунків в цінних паперах;
-     депозитарний облік прав на цінні папери на рахунках в цінних паперах депонентів;
-    обслуговування обігу цінних паперів на рахунках в цінних паперах депонентів;
-    обтяження цінних паперів зобов’язаннями;
-    обслуговування операцій з державними цінними паперами;
-    обслуговування операцій «поставка проти оплати»;
-    обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках в цінних паперах депонентів;
-    перерахування  доходів (погашення) за цінними паперами;
-    виконання інформаційних операцій.

 Тарифи на депозитарні послуги для юридичних осіб