Курс валют БТА Банк

Валюта Купівля Продаж Курс НБУ
1 EUR 43,1000 44,050 43,3137
1 USD 39,9000 40,450 39,9205
РЕКОРДНИЙ

від 4,90% до 14,80% в гривні
від 0,01% до 0,30% в дол. США

від 0,01% до 0,05% в євро

ПРОСТИЙ ВКЛАД ТА МАКСИМАЛЬНИЙ ВІДСОТОК
ЗАМОВИТИ
УНІВЕРСАЛЬНИЙ

від 3,80% до 13,00% в гривні
від 0,01% до 0,25% в дол. США

МОЖЛИВІСТЬ ПОПОВНЕННЯ ВКЛАДУ. ОТРИМУВАТИ ВІДСОТКИ ЩОМІСЯЦЯ ЧИ КАПІТАЛІЗУВАТИ — ОБИРАЄТЕ ВИ!
ЗАМОВИТИ
ЩЕДРИЙ 1% в гривні
ВІЛЬНЕ ПОПОВНЕННЯ ТА ЗНЯТТЯ КОШТІВ БЕЗ ВТРАТИ ПРОЦЕНТІВ
ЗАКАЗАТЬ

Депозити

Для вибору оптимальних умов розміщеннякоштів пропонуємо Вамскористатися Депозитним калькулятором та заповнити он-лайн заявку на оформлення депозиту.

Менеджер Банку зателефонує Вам в зручний для Вас час для обговоренняумов відкриття вкладу. АТ "БТА БАНК"пропонує Вам депозитні вклади, які максимально задовольнять всі Ваші потреби.

Бажаєте відкрити найбільш простий депозит з максимальними відсотками? Тоді вклад «Рекордний» - це те, що Вам потрібно. АТ "БТА БАНК" гарантує повернення Ваших коштів за будь-яких умов.

Вам потрібен депозит з можливістю поповнення, щомісячною виплатою або капіталізацією відсотків? Тоді вклад «Універсальний» саме для Вас.

Високіпроцентні ставки разом із вигідними умовами дострокового розірвання перетворюють цей депозит в найбільш привабливий серед банківських вкладів.Бажаєте поповнювати та знімати кошти без втрати процентів. Тоді оберіть вклад «Щедрий».

АТ "БТА БАНК"– є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. АТ "БТА БАНКУ" підтверджений індивідуальний рейтинг надійності вкладів за 6-бальною шкалою на рівні «5» (відмінна надійнісь) (за даними рейтингового агентства «ІВІ-Рейтинг»). Відкриття депозиту в АТ "БТА БАНК" – реальна можливість зберегти та примножити Ваші заощадження.

 

Основна інформація про умови та порядок надання послуги

ІНФОРМАЦІЯ
про істотні характеристики послуги банківського вкладу (депозиту)

Істотні характеристики послуги банківського вкладу Рекордний

Істотні характеристики послуги банківського вкладу Рекордний (СТРОКОВИЙ)

Істотні характеристики послуги банківського вкладу Щедрий

Типові договори банківського вкладу (депозиту)

посилання

Відсоткові ставки за депозитами та основні умови залучення банківських вкладів

посилання

Відсоткові ставки за депозитами (архів) посилання
Мінімальне значення відсоткових ставок, порядок їх визначення та сплати З інформацією про мінімальний розмір ставок, порядок їх  сплати в розрізі видів депозитів та валют можна ознайомитись в «Основних умовах залучення депозитів», «Інформації про істотні характеристики послуги банківського вкладу(депозиту)» та типових договорах банківського вкладу. 
Відсоткові  ставки  встановлюються Комітетом з управління активами та пасивами Банку, з врахуванням стану ринку та ресурсної політики Банку, в залежності від строку, суми та валюти вкладу (депозиту)
Максимальна сума депозиту Обмеження щодо максимального розміру суми депозиту відсутні незалежно від виду вкладу.
Перелік та вартість супутніх та додаткових послуг

На вибір вкладника:

1. Відкриття поточного рахунку (не тарифікується) .

2. Відкриття поточного рахунку з використанням платіжної картки (згідно з затвердженими тарифами Банку за розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків з використанням платіжної картки, які діють на дату укладання договору банківського вкладу). Тарифи можуть змінюватись Банком в порядку, передбаченому відповідним договором.

Попередження

1) з можливими наслідками для Клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов‘язків згідно з договором можна ознайомитись в типових договорах послуги, які розміщені на вебсайті Банку в розділі Фізичнм особам /Депозити

2) внесення банком будь-яких змін до договору банківського вкладу здійснюється лише за згодою клієнта (сторони договору), якщо інше не встановлено договором або законодавством України;

3) Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов‘язаної з ним особи як обов‘язкову умову надання даної послуги

4) Клієнт може відмовитись від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації (в разі наявності такого надсилання).

Для відкриття депозиту в АТ "БТА БАНК" необхідно:

  1. Звернутись до відділення Банку.
  2. Пред'явити паспорт або документ, що його замінює, та документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.
  3. Оформити у Банку необхідний пакет документів для відкриття депозиту.

Для отримання більш детальної інформації про продукти для фізичних осіб, звертайтесь до найближчого відділення БТА Банку або за телефоном гарячої лінії 0-800-30-45-45.