Головна Фізичним особам Інформація для споживачів фінансових послуг

ІНФОРМАЦІЯ

АТ «БТА БАНК» (надалі – Банк) повідомляє

про умови, що стосуються надання фінансових (платіжних) послуг

 

(надається для ознайомлення споживачів (користувачів) шляхом розміщення даної інформації на цьому вебсайті Банку на виконання вимог ст. 30 Закону України  « Про платіжні послуги » та ст. 7 Закону України « Про фінансові послуги та фінансові компанії », нормативно-правових актів НБУ, зокрема « Положення про інформаційне забезпечення банками клієнтів щодо банківських та інших фінансових послуг »)

Згідно з Законом України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» і Законом України «Про платіжні послуги», фінансова установа до укладення з клієнтом договору про надання фінансової (платіжної) послуги надає йому інформацію про:

1.

Інформація про Банк

а)

Повне найменування Банку

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БТА БАНК»

(скорочено – АТ «БТА БАНК»)

Місцезнаходження Банку фактична адреса, за якою здійснюється надання платіжних послуг

 

04174, м. Київ, вул. Данила Щербаківського, буд. 35

Контактна інформація Банку

Адреса офіційного вебсайту

http://btabank.ua/

 

Контакт-центр:

 

тел. 0-800-30-45-45 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів України)

 

Служба підтримки держателів карток АТ «БТА БАНК»:

тел. +380 44 495-65-61 (цілодобово, без вихідних).

 

Питання працевлаштування:

hr@btabank.ua

 

Питання якості обслуговування/ скарги / пропозиції: kachestvo@bta.kiev.ua

б)

Відомості:

- про державну реєстрацію;

- щодо включення Банку до Державного реєстру банків;

- про ліцензії та дозволи, надані Банку

Ідентифікаційний код юридичної особи (код ЄДРПОУ): 14359845

Код банку (МФО): 321723

Реєстраційний номер у Державному реєстрі банків: 133

Дата внесення до Державного реєстру банків:

10.12.1992 р.

Банк на підставі банківської ліцензії має право надавати банківські послуги. Запис у Державному реєстрі банків про право Банку на здійснення банківської діяльності під номером 25.

Витяг з Державного реєстру банків від 16.08.2021

2

Контактна інформація (адреса, номер телефону тощо) Національного банку України та органів з питань захисту прав споживачів

Національний банку України, наділений функцією по здійсненню захисту прав споживачів фінансових послуг.

Національний банк України:

Місцезнаходження: вул. Інститутська, 9, м. Київ, Україна, 01601

Контактний телефон (гаряча лінія): 0 800 505 240.

Офіційний веб-сайт: https://bank.gov.ua

https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection

3

Інформація про платіжну послугу

а)

опис основних характеристик платіжної послуги та умови її надання

Банк надає наступні послуги*:

·          відкриття та обслуговування поточних рахунків фізичних осіб (розрахунково-касове обслуговування)

http://btabank.ua/ukr/operating_accounts.php

 

·          прийом переказів коштів від фізичних осіб та інші операції, які здійснюються через касу Банку без відкриття рахунку

http://btabank.ua/ukr/Plategy.php

 

·          вкладні операції

http://btabank.ua/ukr/np_deposit.php

 

·          операції з використанням електронних платіжних засобів

http://btabank.ua/ukr/charge_cards.php

 

·          зберігання цінностей (готівкових коштів, документів, коштовностей та ін.) в індивідуальних банківських сейфах

http://btabank.ua/ukr/np_safe_lease.php

 

·          операції з цінними паперами

http://btabank.ua/ukr/Hranitel_cennuh_bumag.php

* гіперпосилання на вебсторінку Банку, де розміщено інформацію про умови надання платіжних послуг, в залежності від виду послуг.

б)

умови надання додаткових послуг

Відсутні

в)

форма та порядок надання і відкликання згоди платника на виконання платіжної операції;

Гіперпосилання на веб-сторінку Банку, де розміщено інформацію про порядок надання і відкликання згоди платника на виконання платіжної операції та порядок прийняття до виконання платіжної інструкції надавачем платіжних послуг та настання моменту безвідкличності платіжної інструкції

·          пп. 2.1.1, 2.1.11 п.2.1 Типової форми договору банківського рахунку

            http://btabank.ua/ukr/operating_accounts.php

·          п. 2.10. Типового Договору про відкриття та обслуговування рахунку з використанням електронних платіжних засобів

http://btabank.ua/ukr/charge_cards.php

 

·          пп.5.2.14 п.5.2 Правил здійснення операцій, відкритих на користь фізичних осіб у Банку, операції за якими можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів

http://btabank.ua/ukr/charge_cards.php

г)

порядок прийняття до виконання платіжної інструкції надавачем платіжних послуг та настання моменту безвідкличності платіжної інструкції

ґ)

робочий та операційний час надавача платіжних послуг, на максимальний час виконання платіжних операцій

З режимом роботи Банку можна ознайомитися за гіперпосиланням:

  http://btabank.ua/ukr/departments.php

  http://btabank.ua/ukr/main.php

Банк виконує платіжні інструкції Клієнта, оформлені відповідно до вимог чинного законодавства України, подані протягом операційного дня, за умови наявності достатнього залишку на рахунку, відповідно до вимог чинного законодавства України, а також умов договору надання послуг.

д)

посилання на ліміти (обмеження) використання платіжних інструментів;

Тарифний збірник з випуску та обслуговування платіжних карток МПС "МОЯ КАРТКА":

·          стандартні ліміти на операції з використанням електроних платіжних засобів Банку встановлюються в валюті гривня по кожній окремій картці на 1 добу)

Тарифи з обслуговування Рахунків фізичних осіб з використанням Карток до Пакету «Вільний» та Пакету «Комфортний»

·          стандартні добові обмеження по операціях за Картками;

·          ліміти зняття готівки протягом календарного місяця (включаючи операції зі зняття готівки за допомогою додаткових Карток);

 

http://btabank.ua/ukr/charge_cards.php

 

Повідомлення на вебсайті про обмеження на період воєнного стану  

4

інформацію про комісійні винагороди, процентні ставки, застосовний курс перерахунку іноземної валюти, що застосовуються до обраної користувачем платіжної послуги:

а)

перелік усіх тарифів, комісійних винагород та зборів, які користувач має сплачувати надавачу платіжних послуг за надання обраної платіжної послуги;

Гіперпосилання на вебсторінку Банку, де розміщено, в залежності від виду послуг, інформацію про тарифи на:

·          відкриття та обслуговування поточних рахунків фізичних осіб (розрахунково-касове обслуговування)

http://btabank.ua/ukr/operating_accounts.php

 

·          прийом переказів коштів від фізичних осіб та інші операції, які здійснюються через касу Банку без відкриття рахунку

http://btabank.ua/ukr/Plategy.php

 

·          вкладні операції

http://btabank.ua/ukr/np_deposit.php

 

·          операції з використанням електронних платіжних засобів

http://btabank.ua/ukr/charge_cards.php

 

·          зберігання цінностей (готівкових коштів, документів, коштовностей та ін.) в індивідуальних банківських сейфах

http://btabank.ua/ukr/np_safe_lease.php

 

·          операції з цінними паперами

http://btabank.ua/ukr/Hranitel_cennuh_bumag.php

б)

інформація про процентні ставки, що застосовуються до обраної користувачем платіжної послуги, та методика їх обчислення;

п. 1.20 Тарифів розрахунково-касового обслуговування поточних (крім карткових) рахунків фізичних осіб

http://btabank.ua/ukr/operating_accounts.php

Умови розміщення коштів на рахунках   з можливістю вільного використання коштів

http://btabank.ua/ukr/np_deposit.php

п.2.2. Типового Договору про відкриття та обслуговування рахунку з використанням електронних платіжних засобів

п.3.14 Правил здійснення операцій, відкритих на користь фізичних осіб у Банку, операції за якими можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів

http://btabank.ua/ukr/charge_cards.php

Відсоткові ставки за депозитами та основні умови залучення банківських вкладів

http://btabank.ua/ukr/np_deposit.php

Розділ 5 Типових договорів банківського вкладу

http://btabank.ua/ukr/np_deposit.php

в)

інформація про курс перерахунку іноземної валюти, що застосовується до обраної користувачем платіжної послуги, та методику його визначення;

Курс перерахунку (конвертації) валют за рахунками з використанням електронних платіжних засобів: 

http://btabank.ua/ukr/Konvertatsiya_valyut.php

п. 3.18 Правил здійснення операцій, відкритих на користь фізичних осіб у Банку, операції за якими можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів

http://btabank.ua/ukr/charge_cards.php

г)

інформація про штрафи, пені, що застосовуються до обраної користувачем платіжної послуги, та методику їх обчислення;

п.2.4., 2.6. Типового Договору про відкриття та обслуговування рахунку з використанням електронних платіжних засобів

п. 3.13, 3.16, пп. 5.1.8., 5.1.18   п. 5.1 Правил здійснення операцій, відкритих на користь фізичних осіб у Банку, операції за якими можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів

http://btabank.ua/ukr/charge_cards.php

пп.2.1.10 п.2.1., п.4.4. Типової форми Договору про надання в користування індивідуального банківського сейфа (з фізичною особою)

п.2.1.3., п.4.4. Типової форми Договору про надання в користування індивідуального банківського сейфа (з фізичними особами без обов’язкової присутності всіх клієнтів), Типової форми Договору про надання в користування індивідуального банківського сейфа (з фізичними особами за умови присутності всіх клієнтів)

«Примітки» Тарифів за користування індивідуальними банківськими сейфами

http://btabank.ua/ukr/np_safe_lease.php

п.8.13. Умов договору про обслуговування рахунку в цінних паперах в АТ «БТА БАНК», що укладається фізичними особами: резидентами або нерезидентами

п .7.2. Типової форми ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДОГОВІРУ

про приєднання до Генерального договору про надання інвестиційних послуг в АТ «БТА БАНК» (брокерська діяльність)

http://btabank.ua/ukr/Hranitel_cennuh_bumag.php

5)

інформація про спосіб комунікації:

а)

 

засоби зв’язку для передавання інформації або повідомлення відповідно до договору, включаючи технічні вимоги до обладнання та програмного забезпечення користувача (за потреби);

Комунікація з працівниками Банку щодо проведення фінансових операцій здійснюється особисто за допомогою телефонного зв’язку .

б)

обсяг, порядок і часовий проміжок надання інформації відповідно до обраної користувачем платіжної послуги;

Інформація про надання фінансової послуги надається відповідно до умов договору, зокрема безпосередньо під час фізичного звернення клієнта до Банку або в інший спосіб, визначений договором

6)

інформація про заходи безпеки:

а)

інформація про зобов’язання користувача щодо забезпечення ним збереження платіжних інструментів та індивідуальної облікової інформації;

п.3.2. Типового Договору про відкриття та обслуговування рахунку з використанням електронних платіжних засобів

п.5.1.2.-5.1.4. Правил здійснення операцій, відкритих на користь фізичних осіб у Банку, операції за якими можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів

Безпечне користування карткою, в т.ч. рекомендації щодо уникнення випадків підвищеного ризику збитків

Фішингові веб-сайти та довідник банків

http://btabank.ua/ukr/charge_cards.php

б)

інформація про процедури проведення заходів, спрямованих на запобігання невиконанню або неналежному виконанню платіжних операцій, а також про відповідальність надавача платіжних послуг у разі невиконання або неналежного виконання платіжних операцій;

п.2.4.2., розділ 4 Типової форми договору банківського рахунку

 

  http://btabank.ua/ukr/operating_accounts.php

п.5.3, розділ 8 Правил здійснення операцій, відкритих на користь фізичних осіб у Банку, операції за якими можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів

http://btabank.ua/ukr/charge_cards.php

  в)

процедура взаємодії між надавачем платіжних послуг та користувачем на випадок шахрайства (підозри шахрайства) або загрози безпеці виконання платіжної операції;

п.7.2., п. 7.3. Правил здійснення операцій, відкритих на користь фізичних осіб у Банку, операції за якими можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів

Безпечне користування карткою, в т.ч. рекомендації щодо уникнення випадків підвищеного ризику збитків

Фішингові веб-сайти та довідник банків

http://btabank.ua/ukr/charge_cards.php

 

г)

процедура взаємодії між надавачем платіжних послуг та користувачем у разі здійснення неакцептованих, помилкових, неналежних платіжних операцій та порядок звернення користувача за відшкодуванням збитків, завданих у результаті платіжних операцій, проведених надавачем платіжних послуг;

п.2.4.2, розділ 4 Типової форми договору банківського рахунку

 

  http://btabank.ua/ukr/operating_accounts.php

п.5.3, розділ 8 Правил здійснення операцій, відкритих на користь фізичних осіб у Банку, операції за якими можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів

http://btabank.ua/ukr/charge_cards.php

7)

інформація про строк дії договору, порядок внесення змін до договору, умови припинення договору;

З даною інформацією користувач може ознайомитися шляхом ознайомлення з проектом договору (без стягнення додаткової плати):

в паперовому вигляді під час відвідування Банку

або в електронному вигляді за посиланням:

Типовий договір банківського рахунку

  http://btabank.ua/ukr/operating_accounts.php

Типовий Договір про відкриття та обслуговування рахунку з використанням електронних платіжних засобів  

http://btabank.ua/ukr/charge_cards.php

8)

інформація про механізм захисту прав користувача та порядок врегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання платіжних послуг.

Позасудовий розгляд скарг Клієнтів здійснюється шляхом розгляду Банком письмових звернень клієнтів.

Інформація про порядок подання звернення, перелік контактних даних Банку розміщено за гіперпосиланням:

  http://btabank.ua/ukr/feedback.php

У випадку неможливості врегулювання спірних питань,  користувач може звернутися до Національного банку України, наділеного функцією по здійсненню захисту прав споживачів фінансових послуг

  Гіперпосилання на розділ «Звернення громадян» офіційного Інтернет-представництва Національного банку, де розміщено інформацію про розгляд звернень:

  https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection

 Клієнт звертається до судових органів у порядку, визначеному законодавством України. (Клієнти - споживачі фінансової послуги звільняються від сплати судового збору за позовами, пов'язаними з порушенням їх прав як споживачів послуг)

 

 Наступна інформація наводиться на вебсайті АТ «БТА БАНК» з метою надання за вимогою клієнта:

1)       відомості про фінансові показники діяльності фінансової установи та її економічний стан, які підлягають обов'язковому оприлюдненню розміщено в розділі « Фінансова звітність »;

2)       в розділі « Корпоративне управління » розміщено склад органів управління - Наглядової ради, Правління;

3)       інформація про структуру власності та її ключових учасників розміщена у розділі « Структура власності банку »;

4)       інша інформація, право на отримання якої визначено законодавством – у вільному доступі на веб сайті АТ «БТА БАНК», інших порталах відкритих даних.

 

Відповідно до Положення про інформаційне забезпечення банками клієнтів щодо банківських та інших фінансових послуг , АТ «БТА БАНК»:

 

1)       розміщує на вебсайті за посиланням рекомендації щодо уникнення випадків підвищеного ризику збитків для користувача електронного платіжного засобу; про виявлення фішингових вебсайтів;

2)       розміщує гіперпосилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій розміщено довідник банків, що містить інформацію про банки та відокремлені підрозділи банків;

3)       повідомляє про необхідність негайного (у найкоротший строк) інформування клієнтом банку про втрату електронного платіжного засобу (картки);

4)       повідомляє, що можна виявити та перевірити фішингові (підозрілі) вебсайти або відомості подібного змісту та рекомендує здійснювати такі перевірки за посиланням ;

5)       інформує, що споживач має право після припинення дії договору про надання банківської послуги, включно у зв’язку із завершенням строку дії, розірванням або виконанням такого договору,звернутися до банку із запитом на інформацію (довідку), що стосується виконання сторонами своїх зобов’язань, установлених договором, включаючи інформацію (довідку) про відсутність заборгованості та виконання зобов’язань клієнта за договором у повному обсязі, яку банк надає у формі паперового або електронного документа (за вибором клієнта) протягом п’яти робочих днів із дня отримання банком такого запиту

6)       попереджає про:

можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

·                для послуги залучення банківського вкладу (депозиту) – під час нарахування банком доходів у вигляді процентів враховується, що отриманий дохід підлягає оподаткуванню і виплаті підлягають суми доходу від вкладної (депозитної) операції після оподаткування (сплати податків та зборів) відповідно до Податкового кодексу України ;

·                для послуги відкриття та ведення поточного рахунку клієнту - рахунок відкритий для власних потреб забороняється використовувати для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності.

 

можливі наслідки для клієнта в разі його несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу (депозиту): строк розміщення вкладу (депозиту) може бути автоматично продовжений на такий самий строк, якщо це передбачено договором/ умовами вкладу (депозиту); кількість продовжень строку розміщення вкладу (депозиту) не обмежується, якщо інше не передбачено договором/умовами вкладу (депозиту);

 

те, що банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг);

 

те, що банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом;

можливість клієнта відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації;

 

те, що у клієнта є право на відмову від договору про надання банківської послуги, якщо таке право передбачено законом.