Операції з цінними паперами

БТА Банк має Ліцензії Державної/Національної комісії з цінних паперів на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, а саме:

 • брокерської діяльності;
 • дилерської діяльності;
 • андерайтингу;
 • діяльності з управління цінними паперами;
 • депозитарної діяльності депозитарної установи
 • депозитарної діяльності зі зберегання активів інститутів спільного інвестування 

  За додатковою інформацією звертайтесь до Департаменту цінних паперів:
  тел:  (044) 495-65-65 вн. 2048 або  2049

БТА Банк надає повний спектр депозитарних послуг:

 • відкриття і ведення рахунків у цінних паперах;
 • прийом і відповідальне зберігання цінних паперів;
 • облік переходу прав власності на цінні папери за розпорядженням клієнта;
 • обслуговування інститутів спільного інвестування;
 • облік цінних паперів, обтяжених зобов'язаннями;
 • обслуговування обігу державних і недержавних цінних паперів на рахунках у цінних паперах;
 • обслуговування операцій емітента цінних паперів;
 • отримання доходу по цінних паперах з подальшим його переказом на грошові рахунки клієнтів;
 • поставка цінних паперів проти оплати;
 • представницькі та інформаційні послуги;
 • обслуговування переведення випуску цінних паперів з документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізація).

Тарифи на депозитарні послуги для фізичних осіб