Курс валют БТА Банк

Валюта Купівля Продаж Курс НБУ
1 EUR 45,1000 46,100 45,1860
1 USD 41,5000 42,100 41,4912

Операції з цінними паперами

АТ "БТА БАНК" має Ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, а саме:

  • брокерської діяльності;
  • дилерської діяльності;
  • депозитарної діяльності депозитарної установи.

Інформація для клієнтів Депозитарної установи АТ "БТА БАНК" та клієнтів Інвестиційної фірми АТ "БТА БАНК"

За додатковою інформацією звертайтесь до:

Відділу торгівлі цінними паперами Казначейства
тел. (044) 495-65-65 вн. 20-15
Відділу депозитарних операцій
 тел. (044) 495-65-65 вн. 20-57

АТ "БТА БАНК" на підставі відповідної ліцензії надає депозитарні послуги:

- відкриття рахунків в цінних паперах, внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах, закриття рахунків в цінних паперах;
- депозитарний облік прав на цінні папери на рахунках в цінних паперах депонентів;
- обслуговування обігу цінних паперів на рахунках в цінних паперах депонентів;
- обтяження цінних паперів зобов’язаннями;
- обслуговування операцій з державними цінними паперами;
- обслуговування операцій «поставка проти оплати»;
- обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках в цінних паперах депонентів;
- перерахування  доходів (погашення) за цінними паперами;
-виконання інформаційних операцій.

Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи АТ "БТА БАНК" (вступає в дію з 01.04.2024)

Положення про провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами АТ "БТА БАНК" (введено в дію 02.05.2024)

Публічна пропозиція для фізичних осіб: резидентів та нерезидентів (23.02.2022):
-Публічна пропозиція АТ «БТА БАНК» на укладання Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (для фізичних осіб: резидентів або нерезидентів)
-Умови договору про обслуговування рахунку в цінних паперах в АТ «БТА БАНК», що укладається фізичними особами: резидентами або нерезидентами шляхом приєднання
-Заява про акцепт Публічної пропозиції

Тарифи на депозитарні послуги Депозитарної установи АТ "БТА БАНК" /для фізичних осіб/ (діють з 01.12.2023 р.)

Договори щодо інвестиційних послуг: 

Генеральний договір про надання інвестиційних послуг АТ "БТА БАНК" (публічна частина) - діє з 10.01.2023 р.

Додатки до Генерального договору

Індивідуальний договір про приєднання до Генерального договору

Додатки до Індивідуального договору

Тарифи з надання інвестиційних послуг з фінансовими інструментами (брокерська діяльність)

До уваги акціонерів - депонентів депозитарної установи АТ "БТА БАНК"!

Дистанційне голосування на загальних зборах акціонерного товариства.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРАМ

Інформація про повідомлення акціонерам, що надсилаються через депозитарну систему України, копії яких отримані депозитарною установою АТ "БТА БАНК" від Центрального депозитарію

Дата розміщення інформації Найменування акціонерного товариства Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства Вид повідомлення Примітки
23.11.2022 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 22868414 Повідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Із копією повідомлення акціонерам можна ознайомитись на вебсайті Центрального депозитарію* за посиланням
02.02.2023 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛАНТ-ІНДУСТРІ» 21531523 Повідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Із копією повідомлення акціонерам можна ознайомитись на вебсайті Центрального депозитарію* за посиланням
22.03.2023 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС» 34819265 Повідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Із копією повідомлення акціонерам можна ознайомитись на вебсайті Центрального депозитарію* за посиланням
24.03.2023 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 22868414 Повідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів

Із копією повідомлення акціонерам можна ознайомитись на вебсайті Центрального депозитарію* за посиланням

23.11.2023 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 22868414 Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Із копією повідомлення акціонерам можна ознайомитись на вебсайті Центрального депозитарію* за посиланням
28.03.2024 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» 22868414 Повідомлення про про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства Із копією повідомлення акціонерам можна ознайомитись на вебсайті Центрального депозитарію* за посиланням