Курс валют БТА Банк

Валюта Купівля Продаж Курс НБУ
1 EUR 45,1000 46,100 45,1860
1 USD 41,5000 42,100 41,4912
Головна Фізичним особам Поточні рахунки

Поточні рахунки

Поточний рахунок відкривається Клієнту банку на договірній основі для зберігання грошових коштів і проведення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України. Поточні рахунки фізичним особам відкриваються для перерахування заробітної плати, стипендії, пенсії, соціальної допомоги, дивідендів, відшкодування за страховими випадками, для переказів за кордон родичам, для зберігання коштів, отримання гонорарів, премій і т.п.

Відкривши поточний рахунок в АТ "БТА БАНК",  Ви матимете можливість отримувати на цей рахунок кошти від фізичних осіб та суб‘єктів господарювання, вносити готівкові кошти через касу Банку, здійснювати платежі в межах України та за кордон.

Основна інформація про умови та порядок надання послуги

Основні характеристики послуги

посилання

Типові форми договору про надання послуги

посилання

Тарифи   на розрахунково-касове обслуговування   поточних (крім карткових [1] ) рахунків фізичних осіб

посилання

Попередження

1) з можливими наслідками для Клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов‘язків згідно з договором можна ознайомитись в типових договорах послуги, які розміщені на вебсайті Банку в розділі Фізичнм особам / Поточні рахунки/Типові форми договору про надання послуги;

2) внесення банком будь-яких змін до договору банківського рахунку фізичної особи здійснюється лише за згодою клієнта (сторони договору), якщо інше не встановлено договором або законодавством України;

3) Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов‘язаної з ним особи як обов‘язкову умову надання даної послуги;

4) Клієнт може відмовитись від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації (в разі наявності такого надсилання).


[1] Картковий рахунок (КР) - поточний рахунок Клієнта, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів, який відкривається на договірній основі для обліку грошових коштів Клієнта та виконання розрахунково-касових операцій відповідно до умов Договору та вимог законодавства України. За   Картковим рахунком обліковуються операції за Платіжними картками Клієнта, а також інші операції, визначені законодавством.

Для відкриття поточного рахунку в АТ "БТА БАНК" необхідно:

  1. Звернутись до відділення Банку.
  2. Пред'явити паспорт або документ, що його замінює та документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.
  3. Оформити у банку необхідний пакет документів для відкриття поточного рахунку.

Для отримання більш детальної інформації про продукти для фізичних осіб, звертайтесь до відділення або за телефоном Контакт-Центру 0-800-30-45-45 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів України).