Курс валют БТА Банк

Валюта Купівля Продаж Курс НБУ
1 EUR 43,3500 44,400 43,4782
1 USD 40,6000 41,200 40,6490
Головна Прес-служба Новини Банку

Подання інформації стосовно боржників до Кредитного реєстру Національного банку України

21.12.2018

Шановні Клієнти!

Відповідно до Закону України від 06.02.2018 року №   2277-VIII   «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення Кредитного реєстру Національного банку України та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками банків» (надалі – Закон) АТ   «БТА БАНК» повідомляє про подання інформації стосовно боржників до Кредитного реєстру Національного банку України (надалі – Кредитний реєстр) у порядку та обсязі, визначених законодавством України.

Закон зобов’язує банки надавати інформацію про боржників, сума заборгованості яких за основною сумою та відсотками дорівнює або перевищує 100 розмірів мінімальних заробітних плат або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України. При цьому, інформація надається Національному банку України   без необхідності отримання на це згоди боржника.

Зокрема, в обов’язковому порядку Банк надає до Кредитного реєстру наступні дані:

 

  •    відомості, що ідентифікують боржника;
  •    інформацію про умови кредитної операції та виконання зобов’язань за кредитною операцією;
  •    інформацію про належність боржника до пов’язаних із Банком осіб;
  •    інформацію про забезпечення виконання зобов’язань за кредитною операцією, у тому числі порукою;
  •    іншу інформацію про боржника - юридичну особу, що передбачена Законом.

Боржник, інформація про якого міститься у Кредитному реєстрі, має право доступу до таких даних про себе шляхом надання запиту на отримання таких даних стосовно нього у порядку, визначеному законодавством. Національний банк України зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня отримання заяви заявника безоплатно надати йому інформацію з Кредитного реєстру або повідомити про відсутність у Кредитному реєстрі інформації стосовно нього. У разі незгоди з інформацією, що міститься стосовно нього у Кредитному реєстрі, заявник має право звернутися до Національного банку України   із заявою про виправлення чи видалення такої інформації з Кредитного реєстру відповідно до норм Закону.

Порядок подання інформації до Кредитного реєстру та видалення інформації з Кредитного реєстру визначається Національним банком України * .

Звертаємо Вашу увагу, що інформація про наявність порушень клієнтами умов укладених із Банком договорів (в тому числі затримок у обслуговуванні) може стати причиною для відмови у встановленні ділових відносин із такими клієнтами з боку інших фінансових установ, тому закликаємо до сумлінного виконання власних зобов’язань.

При виникненні додаткових питань, Ви можете надіслати відповідне звернення на юридичну адресу Банку.

З повним текстом Закону можна ознайомитися за посиланням http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2277-19* Постанова Правління Національного банку України від 04.05.2018 №50 «Про затвердження Положення про Кредитний реєстр Національного банку України» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0050500-18

Середній бал: 3

"Оцініть
новину

1

2

3

4

5
Оцінити