Курс валют БТА Банк

Валюта Купівля Продаж Курс НБУ
1 EUR 40,7000 42,400 38,2050
1 USD 39,4000 40,250 36,5686
1 GBP 45,0000 48,750 44,5662
1 CHF 38,5000 42,000 38,7154
1 KZT 0,0480 0,080 0,0782
Головна Прес-служба Новини Банку

АТ «БТА БАНК» оголошує конкурс з відбору аудиторської компанії для проведення аудиту фінансової звітності за 2020 рік

02.09.2020

АТ «БТА БАНК» оголошує конкурс з відбору аудиторської компанії для проведення аудиту фінансової звітності за 20 20 рік та для періоду 2021-2024 років, при якому обов’язковому аудиту підлягає фінансова звітність за кожний звітний календарний рік окремо

 

АТ «БТА БАНК» (далі – Банк) запрошує аудиторські фірми для участі у конкурсі з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Банку за 2020 рік та для періоду 2021-2024 років,   при якому обов’язковому аудиту підлягає фінансова звітність за кожний звітний календарний рік окремо (далі – конкурс).

До конкурсу запрошуються аудиторські фірми, які відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (далі – Закон про аудит), включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, зокрема до розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес».

Метою проведення конкурсу є відбір Банком суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені (обрані) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Банку за 2020 рік та для періоду 2021-2024 років,   при якому обов’язковому аудиту підлягає фінансова звітність за кожний звітний календарний рік окремо, що (які) проводиться   відповідно до вимог Закону про аудит.

1. Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає.
1.1. Аудит фінансової звітності Банку, складеної відповідно до
Міжнародних стандартів фінансової звітності за 2020 рік та для періоду 2021-2024 років,   при якому обов’язковому аудиту підлягає фінансова звітність за кожний звітний календарний рік окремо   (далі – Фінансова звітність) відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативно-правових актів Національного Банку України (далі – НБУ), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР), а також вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів, що прийняті у якості Національних стандартів аудиту (далі – МСА), з урахуванням вимог Закону про аудит;
1.2. Перевірку Звіту про управління (Звіту керівництва) за 2020 рік відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативно-правових актів НБУ, НКЦПФР , а також   для звітних періодів 2021-2024 років,   при якому перевірці підлягає Звіт про управління (Звіт керівництва)   за кожний календарний рік окремо;
1.3. Проведення оцінки якості активів Банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативно-правових актів НБУ.

2. Кінцевий строк (дата) подання конкурсних пропозицій.
Конкурсні пропозиції приймаються Банком до 18:00 годин 15.09.2020 р. (включно). Кожен учасник має право подати тільки одну конкурсну пропозицію, яка не може бути змінена після закінчення строку подання конкурсних пропозицій. Учасник має право внести зміни (шляхом подання до Банку відповідного листа з оновленим пакетом документів) або відкликати свою конкурсну пропозицію до закінчення строку її подання (шляхом подання до Банку відповідного листа). 

3. Реквізити Банку та контактної особи.


3.1. Реквізити Банку.
       Найменування: АТ «БТА БАНК».
       Поштова адреса: 04111, м. Київ, вул. Д. Щербаківського, 35.


3.2. Реквізити контактної особи.
ПІБ: Грідіна Галина Василівна
Телефон: 044-495-8731 (вн. 2078 )
Адреса електронної пошти:  ggridina@btabank.ua

Ознайомитись з конкурсною документацією можна за посиланням.

Порядок проведення конкурсу у вкладенні.

Середній бал: 5

"Оцініть
новину

1

2

3

4

5
Оцінити