Курс валют БТА Банк

Валюта Купівля Продаж Курс НБУ
1 EUR 44,9500 45,900 45,1860
1 USD 41,3500 41,950 41,4912
Головна Фізичним особам Платіжні картки Зарплатно-картковий проект

Зарахування коштів на карткові рахунки співробітників організацій

АТ "БТА БАНК" пропонує юридичним особам швидку та зручну систему виплат заробітньої платні та інших виплат співробітникам, шляхом впровадження зарплатнього проекта на лояльних умовах, щодо зарахування коштів на рахунки співробітників. АТ "БТА БАНК" реалізує зарплатно-картковий проект з використанням платіжних карток МПС VISA. При цьому юридична особа може не бути клієнтом АТ "БТА БАНК"

Переваги зарплатно-карткового проекту в БТА Банку для організацій:

 • виплата заробітної плати зводиться лише до одного банківського переказу- всі інші дії щодо зарахування коштів на карткові рахунки АТ "БТА БАНК" здійснить самостійно;
 • немає необхідності отримувати готівкові кошти в банку на виплату зарплати співробітникам;
 • зменшуються витрати на безпеку, пов'язані з виплатою готівкових коштів (відсутність каси в спеціально обладнаному приміщенні, охорони, використання автомобіля для перевезення готівкових коштів і т.д.);
 • реалізація зарплатного проекту повністю ліквідує перерви у виробничому процесі, пов'язані з отриманням зарплати співробітниками підприємства звичайним шляхом в касі;
 • для отримання заробітної плати всім співробітникам відкривається карта Visa Electron безкоштовно;
 • можливість отримання співробітником заробітної плати незалежно від місця його знаходження;
 • конфіденційність даних про заробітну плату співробітників;
 • лояльні тарифи для Організацій щодо зарахування коштів на карткові рахунки співробітників організації.

Переваги для працівників даної Організації:

 • банк не стягує комісію при отриманні готівкових коштів у банкоматах АТ "БТА БАНК" та мережі «Атмосфера», а також у мережі банкоматів групи БТА або при здійсненні розрахунків платіжною карткою за товари  та послуги в торгівельно-сервісній мережі;
 • користуватися коштами, що знаходяться на картковому рахунку можна завжди, навіть якщо власник знаходиться у відпустці або у відрядженні;
 • операції за допомогою платіжної картки найбільш безпечні, у разі необхідності клієнт може заблокувати картку та перевипустити нову;
 • з використанням платіжної картки ви можете здійснити оплату за товари та послуги, як на Україні, так і за її межами, а також здійснювати розрахунки у мережі Internet;
 • при оформленні зарплатної картки АТ "БТА БАНК" держателям відкривається Ощадний рахунок, який дозволяє клієнту отримувати додатковий дохід у вигляді підвищених відсотків на залишок грошових коштів;
 • отримувати звіт про рух коштів на картковому рахунку за допомогою послуги SMS- інформування на номер мобільного телефону або одержувати виписку по рахунку на електронну пошту;
 • при використанні платіжних карток класу Visa Classic, Visa Gold (Chip) або Visa Platinum (Chip), держатель сплачує розрахунково-касове обслуговування згідно з тарифами Банку.

При цьому додаткові послуги: випуск додаткових карток, перевипуск основної та додаткових карток, надання щомісячних виписок на електронну адресу, отримання інформації в банкоматі щодо залишку коштів на картковому рахунку, зарахування грошових коштів,  одержання коштів у мережі банкоматів групи БТА - надаються безкоштовно або за зниженими тарифами.