Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 24.04.2015 року повноваження ревізійної комісії припинено.

Висновки ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності, річного звіту АТ «БТА БАНК»: