Наглядова рада банку - орган, який здійснює контроль за діяльністю Правління, захист прав вкладників та інших кредиторів і акціонерів банку.

 Склад Наглядової ради

 

Голова Наглядової ради

Мухамєд-Рахімов
Алібєк Уразович

Члени Наглядової ради:

 

Турсунов
Арай Кудайбєргєнович

 

 

Дугашєв
Сахільжан Малікович

     
 

Бєкєнєв
Тімур Мухтарович

(незалежний член наглядової ради)

 

Талтусов
Рінат Алдашєвич

(незалежний член наглядової ради)

 

Ібраєв
Алмас Камзінович

(незалежний член наглядової ради)

 

Положення про Наглядову раду АТ "БТА БАНК" в новій редакції(дата оприлюднення - 29.12.2023)

Положення про винагороду членів Наглядової ради (дата оприлюднення 11.07.2022)

Положення про винагороду членів Наглядової ради (дата оприлюднення 29.04.2021)

Положення про винагороду членів Наглядової ради (дата оприлюднення 14.05.2019)

Звіти Наглядової ради:

Звіт Наглядової ради за 2022 (дата оприлюднення 17.04.2023)

Звіт Наглядової ради за 2021 (дата оприлюднення 11.07.2022)

Звіт Наглядової ради за 2020 (дата оприлюднення 29.04.2021)

Звіт Наглядової ради за 2019 (дата оприлюднення 30.04.2020)

Звіт Наглядової ради за 2018 (дата оприлюднення 14.05.2019)

 

Звіт про винагороду членів Наглядової ради за 2022 (дата оприлюднення 17.04.2023)

Звіт про винагороду членів Наглядової ради за 2021 (дата оприлюднення 11.07.2022)

Звіт про винагороду членів Наглядової ради за 2020 (дата оприлюднення 29.04.2021)