Головна Про банк Корпоративне управління Загальні збори акціонерів

Загальні збори акціонерів (єдиний акціонер) є вищим органом управління та приймає рішення з основних питань діяльності банку.

Положення про Загальні збори акціонерів (дата оприлюднення - 22.08.2022)

Рішення єдиного акціонера:

Протоколи Загальних зборів акціонерів:

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів